Testowanie nauczycieli klas I-III szkół podstawowych na obecność SARS-CoV-2 odbędzie się między 11 a 15 stycznia 2021 r. Badania będą dobrowolne i bezpłatne. Nauczyciel z pozytywnym wynikiem nie będzie mógł wrócić do szkoły.
Ministerstwo Zdrowia zebrało informacje o zapotrzebowaniu na testy dla nauczycieli poprzez kuratoria i wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne. Wynika z nich, że chętnych na przeprowadzenie testu będzie około 168 tysięcy osób.

W województwie podkarpackim chęć udziału w badaniach potwierdziło ponad 7 tysięcy nauczycieli i pracowników administracyjnych ze szkół.

Testy będą wykonywane metodą RT-PCR w laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie oraz pięciu innych laboratoriach na terenie województwa. Dla sprawnego przeprowadzenia badan w województwie podkarpackim przygotowano 121 punktów wymazowych, zapewniono 24 zespoły wymazowe oraz 19 zespołów WOT.

Organizacja badań we wszystkich punktach poboru odbywać się będzie zgodnie z przyjętym harmonogramem.

O wyniku informowana jest osoba badana. Jeśli wynik będzie pozytywny, wtedy pracownik automatycznie zostanie skierowany na izolację, rozpocznie się dochodzenie epidemiologiczne, by ustalić osoby, które miały kontakt z osobą zakażoną.

Dokładny harmonogram badań dla nauczycieli klas I - III szkół podstawowych w powiecie jasielskim znajduje się na stronie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Rzeszowie oraz PSSE w Jaśle.