Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Michał Burbelka złożył rezygnację na ręce starosty jasielskiego Adama Pawlusia. Uczynił to 31 grudnia 2020 r. Szpitalem będzie zarządzał do końca marca br.
Na najbliższej sesji Rady Powiatu w Jaśle, zaplanowanej na 19 stycznia, zostanie powołana komisja do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

Michał Burbelka był dyrektorem od 8 lat. Konkurs na dyrektora wygrał w styczniu 2013 roku. Sześć lat później wygrał kolejny konkurs. Obecna kadencja dyrektora miała trwać do kwietnia 2025 r. Nie są znane powody złożenia rezygnacji przed zakończeniem obecnej kadencji.