Wyremontowana została droga gminna w Nowym Żmigrodzie, łącząca dwie drogi wojewódzkie.
Remont 300 - metrowego odcinka drogi kosztował 85 386,60 zł, z czego 65 tysięcy złotych Gmina Nowy Żmigród otrzymała jako dofinansowanie z pieniędzy budżetu państwa z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

Droga gminna łączy dwie drogi wojewódzkie: nr 993 (Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla) z drogą nr 992 (Jasło – Nowy Żmigród – granica państwa), a także poprawiła warunki do rozwoju budownictwa mieszkalnego i zwiększenie dostępności komunikacyjnej dojazdu do działek rolnych oraz przemysłowych.