W związku z opadami śniegu, Straż Miejska w Jaśle przypomina o obowiązku odśnieżania chodników przez właścicieli domów jednorodzinnych oraz posesji.
Właściciele i użytkownicy zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku na chodnikach położonych wzdłuż nieruchomości. Do obowiązków należy między innymi usuwanie śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń zalegających na chodnikach.

Dopuszcza się pryzmowanie śniegu i lodu na krawędzi chodnika, lecz w taki sposób, aby nie utrudniać ruchu pieszych i z zachowaniem możliwości odpływu wody do kanalizacji oraz niezagrażający istniejącej zieleni, z zachowaniem minimalnej odległości 1 metra od pni drzew i krzewów. Zabronione jest wyrzucanie śniegu na jezdnię czy zasypywanie przejść dla pieszych.

Strażnicy miejscy 13 stycznia sprawdzili chodniki głównie w centrum miasta. Skontrolowana została m. in. ulica Rynek, Piotra Skargi, Śniadeckich, Jana Pawła II, Floriańska, Kadyiego, Asnyka, Sokoła, Czackiego, Mickiewicza, Kościuszki, 3 Maja, Staszica i wiele innych.

Jak informuje Straż Miejska w Jaśle, funkcjonariusze SM w pierwszej kolejności działają prewencyjnie, pouczając właściwe osoby bądź instytucje o tym obowiązku. Natomiast jeżeli ktoś uporczywie nie będzie wywiązywał się z obowiązków, to wówczas może zostać ukarany mandatem karnym. Zgodnie z ustawą o zachowaniu czystości i porządku za nieodśnieżony chodnik grozi kara nawet do 500 złotych.