W Gminnym Ośrodku Kultury w Kołaczycach z siedzibą w Bieździedzy rozstrzygnięto konkurs wokalny „Śpiewam dla moich rodziców”.
Mimo ograniczeń wynikających z epidemii, Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczycach postanowił prowadzić spotkania z młodymi wokalistami i zorganizował powiatowy konkurs wokalno - muzyczny on-line „Śpiewam dla moich rodziców” w kilku kategoriach wiekowych: grupa przedszkolna, klasy I-III, klasy IV-VI, klasy VII-VIII oraz szkoły ponadpodstawowe.

Celem konkursu było propagowanie i rozwijanie talentów oraz umiejętności artystycznych wychowanków oddziałów przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w czasie zamknięcia szkół z powodu zagrożenia koronawirusem.

Zadaniem uczestników konkursu (z dopuszczalną techniczną pomocą rodziców) było nagranie wykonania wokalnego utworu muzycznego i przesłanie nagrania do organizatorów konkursu do 28 maja 2020 r.

Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 16 czerwca, o czym jury poinformowało dzisiaj. Laureatami pierwszych miejsc zostali: Julia Czajka (w kategorii grupy przedszkolnej), Lilianna Orlińska (klasy I-III), Patrycja Drzymalska (klasy IV-VIII) i Bartłomiej Matysik (szkoły średnie).
Ponadto wyróżnieni zostali: Martyna Nowak, Zuzanna Gacek, Karol Jurkowski, Jakub Kmiecik, Weronika Różycka, Aleksandra Ziółkowska, Katarzyna Komisarz, Patrycja Wachowska, Anna Kiszka, Magdalena Jurkowska, Aleksandra Klęba i Anna Witalis.

Po odbiór dyplomów i nagród Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczycach zaprasza do siedziby w Bieździedzy 100A od 24 czerwca w godzinach 9-15.