Sprzęt wartości ponad 90 tysięcy złotych otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna w Trzcinicy. Zakup sfinansowano z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości.
Do Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcinicy trafiło nowe wyposażenie niezbędne do akcji ratowania życia oraz mienia mieszkańców.

OSP Trzcinica. Specjalistyczny sprzęt z Funduszu Sprawiedliwości

W ramach dofinansowania zakupiono 5 pomp szlamowych z osprzętem (węże, smoki ssawne, pływaki) o wydajności minimum 2000 l/min, 2 agregaty prądotwórcze, 2 ubrania do pracy w wodzie, kamerę termowizyjną, kamizelki asekuracyjne i przyczepkę dwuosiową z plandeką.

OSP Trzcinica. Specjalistyczny sprzęt z Funduszu Sprawiedliwości

Wójt Gminy Jasło Wojciech Piękoś podziękował poseł Marii Kurowskiej za pomoc okazaną w trakcie starań o przyznanie dofinansowania dla OSP w Trzcinicy.

OSP Trzcinica. Specjalistyczny sprzęt z Funduszu Sprawiedliwości

Wartość nowego wyposażenia jednostki wyniosła 91 200 zł, z czego dofinansowanie to 90 tysięcy złotych z Funduszu Sprawiedliwości.

OSP Trzcinica. Specjalistyczny sprzęt z Funduszu Sprawiedliwości

W uroczystości przekazania sprzętu wzięli udział: poseł Maria Kurowska, ks. kapelan Bogusław Bogaczewicz, wójt Gminy Jasło Wojciech Piękoś wraz z pracownikami urzędu, komendant gminny OSP Mateusz Błasik, prezes OSP Trzcinica Jerzy Urbanik, naczelnik OSP Trzcinica Wiktor Pawluś oraz strażacy z Trzcinicy.