Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu poinformował o odwołaniu wszystkich dużych imprez plenerowych ze względu na pandemię.
GOK w Tarnowcu zastrzega się, że jeżeli zmieniająca się sytuacja wynikająca z zagrożenia epidemicznego oraz obowiązujące zasady i obostrzenia pozwolą na organizację imprez kulturalnych, to takie się odbędą. Wszystkie zostaną poprzedzone konsultacjami z Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną w Jaśle, która określi zasady ich organizacji.