Do 10 lutego br. został przedłużony termin składania prac w XXVI Ogólnopolskim Konkursie Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży Liryczne Jasło, organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Jaśle i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Jaśle.
Organizatorzy czekają na utwory uczniów z klas 4-8 szkoły podstawowej oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Prace muszą być oryginalne, nie mogą to być wypracowania szkolne ani prace wcześniej publikowane bądź nagrodzone w innych konkursach. Laureatów wyłoni profesjonalne jury złożone z polonistów i literatów, a ich utwory zostaną opublikowane w tomiku „Liryczne Jasło” wydawanym przez bibliotekę, który stanowi jedną z nagród dla zwycięzców.

Regulamin konkursu wraz z kartą uczestnika, oświadczeniem, klauzulą informacyjną i zgodą na wykorzystanie wizerunku można pobrać ze strony biblioteki.
Tylko utwory uczestników, którzy spełnili kryteria podane w regulaminie będą rozpatrywane przez jury konkursu.

Szczegółowych informacji udziela Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle, Oddział dla Dzieci i Młodzieży. Koordynator XXVI OKLTDiM Liryczne Jasło Magdalena Chart animacja@mbp.jaslo.pl, tel. 13 446 26 02, wew. 37; Renata Grzegorczyk, Małgorzata Smyka, dzieci@mbp.jaslo.pl, tel. 13 446 26 02, wew. 35.