Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej podsumował 2020 rok. Ze względu na epidemię koronawirusa był on inny niż wcześniejsze lata.
Od marca ubiegłego roku granica zewnętrzna UE funkcjonowała w reżimie sanitarnym, czasowo zawieszono odprawy na przejściach granicznych oraz znacznie ograniczono kategorie osób mogące wjechać do Polski. Na granicy wewnętrznej - czasowo przywrócono kontrole graniczne.

Mniejszy ruch
W minionym roku funkcjonariusze Straży Granicznej z Podkarpacia odprawili łącznie 4,7 mln podróżnych, co stanowi 65 - procentowy spadek w porównaniu do 2019 roku. Najwięcej osób przekroczyło granicę w Medyce (2 mln) oraz w Korczowej (1,7 mln). Z kolei w Korczowej, ze względu na bezpośrednie połączenie z autostradą A4 odprawiono największą liczbę pojazdów (ponad 600 tys.). 64-procentowy spadek ruchu zanotowano na przejściu pieszym w Medyce. Od połowy marca zawieszony został ruch międzynarodowych pociągów z Ukrainy oraz odprawy graniczne na przejściu granicznym w Krościenku.

Dwukrotnie więcej fałszywych dokumentów
W 2020 roku na podkarpackich przejściach granicznych ujawniono 1930 fałszywych dokumentów: jest to dwukrotny wzrost w stosunku do roku 2019.
- W dobie pandemii jednym z niewielu warunków wjazdu cudzoziemców do Polski była praca i nauka stąd ujawniane na granicy państwa „fałszywki” dotyczyły w szczególności dokumentów związanych z zatrudnieniem cudzoziemców, prowadzeniem przez nich działalności gospodarczej, dokumentów komunikacyjnych, a także oświadczeń o pobieraniu nauki w Polsce - informuje mjr Elżbieta Pikor, rzecznik prasowy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.
Najwięcej zatrzymywano fałszywych oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom (457 sztuk), następnie: zaświadczenia dotyczące pracy sezonowej (217), faktury (209), imitacje banknotów (280). Ujawniono również fałszywe dokumenty komunikacyjne: prawa jazdy (205), dowody rejestracyjne (55), zaświadczenia ADR (46), polisy OC (15).

Na granicy zielonej bez zmian
W minionym roku zatrzymano 137 nielegalnych imigrantów, którzy nielegalnie przekroczyli granicę do Polski z Ukrainy i Słowacji w celach migracyjnych (w 2019 r. - 133 osoby). Wśród nich najwięcej było obywateli Afganistanu (63) oraz Turcji (32). Dwadzieścia jeden zdarzeń miało charakter przekroczeń grupowych (3-6 osób w grupie), a w 9 zdarzeniach Straż Graniczna zatrzymała organizatorów nielegalnego procederu. Łącznie zatrzymano 16 organizatorów. Wśród nich było m.in. 8 obywateli Turcji, 3 Gruzji i 2 Ukrainy. - Obywatele Turcji przebywali legalnie w krajach UE, a proceder przerzutu organizowali dla swoich rodaków - wyjaśnia Elżbieta Pikor.

Mniej papierosów, więcej części ze skradzionych aut
W 2020 roku znacznie spadła ilość wykrytych nielegalnych papierosów. Wartość zatrzymanego towaru oszacowano na ponad 1 mln złotych. Strażnicy graniczni zatrzymali 64 skradzione pojazdy (wartość 3,5 mln zł). Dodatkowo zanotowano prawie 30 - procentowy wzrost liczby ujawnionych części pochodzących z utraconych aut. Łącznie było ich ponad 1,9 tys. sztuk (wartość ponad 1 mln zł). - Przestępcy samochodowi demontowali skradzione auta i w częściach usiłowali wywieźć je poza granice UE - doprecyzowuje rzeczniczka BiOSG.

Inwestycje
W 2020 roku w komendzie BiOSG w Przemyślu oddano do użytku długo oczekiwaną strzelnicę pistoletową. - Jest to najnowocześniejsza strzelnica w Straży Granicznej w Polsce. Funkcjonariuszom SG umożliwia wszechstronne doskonalenie umiejętności strzeleckich oraz technik interwencji - podkreśla mjr Elżbieta Pikor. - Duże środki zainwestowano w ochronę tzw. granicy zielonej. Przykładem są m.in. wieże obserwacyjne. Aktualnie na podkarpackiej granicy państwowej funkcjonują 4 takie instalacje. Każda z nich jest wyposażona w kamery termowizyjne, które umożliwiają zdalne obserwowanie rejonu granicy w odległości do kilkunastu kilometrów. W najbliższych miesiącach planowane jest oddanie trzech kolejnych wież. Również, na kilkudziesięciu kilometrowym odcinku podkarpackiej granicy „zielonej” są instalowane tzw. systemy perymetryczne złożone z czujników i kamer, które całodobowo będą przekazywały alarmy oraz obraz video z miejsca ewentualnego przekroczenia granicy.

Strażnicy graniczni z Podkarpacia otrzymali również kolejną partię przenośnych kamer termowizyjnych oraz 13 samochodów marki Jeep Wrangler Sahara oraz motocykli Honda służących do patrolowania granicy.

W 2020r. rozpoczęto przebudowę placówek SG w Korczowej oraz Hermanowicach. - Nowy układ funkcjonalno-użytkowy PSG w Hermanowicach umożliwi realizację zadań służbowych związanych z obsługą mającego powstać przejścia drogowego w Malhowicach. Inwestycje były realizowane w oparciu o budżet państwa (m.in. Program Modernizacji Służb Mundurowych na lata 2017-2020) oraz fundusze unijne - dodała Elżbieta Pikor.