Od stycznia br. Straż Miejska w Jaśle ma do dyspozycji nowy radiowóz.
Ford transit custom zastąpił wysłużonego 16 - letniego peugeota. To samochód specjalistyczny, przystosowany do specyfiki pracy Straży Miejskiej zgodnie ze szczególnymi, obowiązującymi przepisami. Jest oznakowany, przystosowany do przewozu osób, posiada sygnały dźwiękowe i świetlne pojazdu uprzywilejowanego. Radiowóz wyposażony jest też w system umożliwiający przekazywanie bezpośrednio z samochodu komunikatów i ostrzeżeń dla mieszkańców w razie wystąpienia niebezpiecznych sytuacji.

Jak informuje Straż Miejska w Jaśle, nowy samochód będzie wykorzystywany do zadań patrolowo - interwencyjnych, w tym związanych m.in. z przewozem osób nietrzeźwych, bezdomnych, potrzebujących pomocy, czy ujętych sprawców wykroczeń.

Ponadto radiowóz wykorzystywany będzie w przypadkach wystąpienia sytuacji kryzysowych w mieście np. do przewożenia wody, żywności, sprzętu i urządzeń z magazynu przeciwpowodziowego do miejsc wystąpienia klęsk żywiołowych. Samochód będzie służył funkcjonariuszom do prowadzenia kontroli spalania odpadów w piecach, kontroli nieruchomości pod kątem porządków i prawidłowej gospodarki odpadami, w tym kontroli przedsiębiorców.

Strażnicy, którzy będą jeździć nowym radiowozem, mają też w swoich obowiązkach kontrolowanie nielegalnych wysypisk śmieci i egzekwowanie od prywatnych właścicieli przestrzeganie ustaw i uchwał o utrzymaniu czystości i porządku.

Ponadto od października - zgodnie z poleceniem wojewody podkarpackiego - straże miejskie i gminne mają ściślej współpracować z policją i zajmować się przede wszystkim kwestiami dotyczącymi stanu epidemii. W tym czasie wielokrotnie pojazdy straży miejskiej wykorzystywane są do dostarczania żywności, środków czystości osobom chorym oraz przebywającym na kwarantannie.