Dzisiaj, 19 stycznia, około godziny 1 w nocy nastąpiła awaria sieci ciepłowniczej w rejonie ulicy Szopena w Jaśle.
Awarii uległa sieć ciepłownicza w rejonie Przychodni Specjalistycznej przy ul. Szopena 38. Powodem był silny mróz.

Jak informuje Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle, z uwagi na zakres awarii niezbędnym było wyłączenie z pracy całości kotłowni przy ulicy Przemysłowej.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Jaśle zlokalizowało miejsce uszkodzenia. Jak informuje Maciej Jagielski, kierownik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta w Jaśle, awarii uległo zasilanie sieci ciepłowniczej Ø 250 mm. Z uwagi na wysokie ciśnienie wyłączono zasilanie z sieci ciepłowniczej dla wszystkich odbiorców. Jednocześnie MPGK prowadzi działania zmierzające do przywrócenia dostaw ciepła z sieci i ograniczenia zasięgu awarii.
Ponadto mając na względzie lokalizację uszkodzenia, najdłuższe ograniczenia dostaw z sieci ciepłowniczej mogą wystąpić na osiedlu Kopernika oraz częściowo na osiedlach Mickiewicza i Śródmieście

Obecnie trwa uruchamianie dostawy ciepła do rejonu ulicy Szajnochy. Dostawa ciepła w kierunku ulicy Szkolnej planowana jest do uruchomienia do godzin południowych. Pozostała część miasta od ulicy Szopena w kierunku osiedla Kopernika zostanie uruchomiona do godzin wieczornych - zapewnia MPGK.