Po raz trzeci uległ zmianie termin wyborów przedterminowych wójta gminy Tarnowiec. Zaplanowane na najbliższą niedzielę, 24 stycznia, nie odbędą się z powodu zagrożenia epidemiologicznego.
Przedterminowe wybory wójta Gminy Tarnowiec pierwotnie miały odbyć się 13 grudnia 2020 roku. Ze względu na sytuację epidemiologiczną zostały przeniesione na 24 stycznia 2021 roku. Prezes Rady Ministrów w rozporządzeniu z 18 stycznia br. wyznaczył nowy termin na 11 kwietnia br.

Dotychczasowy wójt Jan Czubik zmarł 16 października 2020 r. O to stanowisko ubiega się czterech kandydatów.

Gminna Komisja Wyborcza w Tarnowcu zarejestrowała czterech kandydatów na wójta. Są to: Wiktor Marian Barański (51 lat) z Dobrucowej zgłoszony przez KWW Wiktora Barańskiego, Jan Józef Muzyka (60 lat) z Umieszcza zgłoszony przez KWW Aktywność i Rozwój Gminy Tarnowiec, Katarzyna Elżbieta Piskorz (38 lat) z Gąsówki zgłoszona przez KWW Katarzyny Piskorz i Andrzej Płocic (58 lat) z Dobrucowej zgłoszony przez KWW Andrzeja Płocica.