Rada Powiatu w Jaśle wystosowała apel o niezwłoczne wycofanie się z propozycji reorganizacji Zespołu Ratownictwa Medycznego w jasielskim szpitalu i utrzymanie funkcjonujących do tej pory rejonów operacyjnych. Radni stanęli w obronie miejsc pracy ratowników.
Radni powiatowi sprawą ratownictwa medycznego funkcjonującego w strukturach Szpitala Specjalistycznego w Jaśle zajęli się wczoraj, 19 stycznia, podczas XXXVIII sesji Rady Powiatu Jasielskiego. Radni byli zgodni i apel został przyjęty jednogłośnie.

Apel otrzymają do wiadomości minister zdrowia Adam Niedzielski, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart oraz parlamentarzyści z powiatu jasielskiego.

Poniżej przytaczamy apel w całości.
- „W związku z otrzymaną informacją o planowanych zmianach organizacyjnych Państwowego Ratownictwa Medycznego skutkujących likwidacją Zespołu Ratownictwa Medycznego w Dziale Pomocy Doraźnej, dotychczas działających w strukturze Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, oraz planowaną zmianą zasad kontraktowania usług medycznych w zakresie ratownictwa medycznego i wyodrębnienia jednego rejonu operacyjnego na terenie województwa podkarpackiego, Rada Powiatu w Jaśle zwraca się z apelem o niezwłoczne wycofanie się z tej propozycji i utrzymanie funkcjonujących do tej pory rejonów operacyjnych, co daje gwarancję utrzymania dobrego poziomu świadczonych usług medycznych.
Proponowane zmiany skutkować będą zmniejszeniem liczebności zespołów ratunkowych z funkcjonujących obecnie na terenie naszego powiatu trzyosobowych do zespołów dwuosobowych, co wiąże się ze spodziewaną redukcją zatrudnienia personelu medycznego zatrudnionego w zaktualizowanym systemie państwowego ratownictwa medycznego na terenie nie tylko naszego województwa.
Podkreślić należy, iż dotychczasowa struktura organizacyjna oparta była na pracownikach, ratownikach medycznych znających topografię, teren i pacjentów z Jasła i z powiatu jasielskiego, co zapewniało szybką interwencję pogotowia ratunkowego.
Dodatkowym argumentem przemawiającym za zmianą tej decyzji jest utrata pracy przez ratowników medycznych, którzy narażając swoje życie i zdrowie wykonują pracę w jasielskim pogotowiu. Szczególnie w czasie pandemii COVID-19 nie chcemy by eksperymenty stanowiły zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców Jasła i powiatu jasielskiego. W tym stanie rzeczy kierując się troską o zdrowie mieszkańców naszego regionu apelujemy o wycofanie się z planowanej decyzji” - napisali radni powiatowi w Jaśle do ministra zdrowia, wojewody podkarpackiego i parlamentarzystów.