W czwartek, 21 stycznia, Oddział ZUS w Jaśle zaprasza na dyżur telefoniczny, którego tematem będzie rozliczenie przychodów pracujących emerytów i rencistów.
Gdy już przy składaniu wniosku o emeryturę lub rentę wiesz, że będziesz mieć dodatkowe zarobki, zaznacz to we wniosku. Jeśli jesteś już emerytem lub rencistą, jak najszybciej zawiadom nas o podjęciu pracy zarobkowej oraz o wysokości przychodu.

Emeryci i renciści, którzy w 2020 r. pracowali zawodowo, powinni do 28 lutego br. powiadomić ZUS o osiągniętych w danym roku przychodach oraz o wybranym przez siebie systemie rozliczeniowym – miesięcznym lub rocznym - w zależności od tego, co jest korzystniejsze dla świadczeniobiorcy. Na jego podstawie ustalimy, czy wypłacaliśmy Twoje świadczenie w prawidłowej wysokości.

Ważne! To, że nas informujesz o swoich przychodach i ich wysokości, jest dla nas bardzo ważne, gdy rozliczamy Twoje świadczenie. Jeśli osiągałeś przychody, a nie poinformowałeś nas o tym, zażądamy zwrotu świadczeń, które ci nie przysługiwały, za 3 lata wstecz. Jeśli nas powiadomisz – zażądamy zwrotu tych świadczeń tylko za ostatni rok.

W trakcie dyżuru telefonicznego eksperci ZUS wyjaśnią m.in.:
- jakie zarobki powodują zawieszenie lub zmniejszenie świadczenia,
- o czym musisz poinformować ZUS, gdy dorabiasz do emerytury lub renty,
- jakie świadczenia ZUS może zmniejszyć lub zawiesić,
- jak ZUS zmniejsza emeryturę lub rentę.

Eksperci ZUS będą odpowiadać na pytania 21 stycznia br. w godz. od 10.00 do 12.00, pod numerem telefonu 13 44 379 17.