Radni powiatowi powołali komisję do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.
Podczas wtorkowej (19 stycznia) XXXVIII sesji Rady Powiatu Jasielskiego, radni powołali komisję do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

W drodze głosowania ustalono, że komisja będzie liczyć czterech członków. W jej skład weszli: Adam Pawluś, Grzegorz Pers, Agnieszka Maciejowska-Rzemińska i Andrzej Konopka. Przewodniczącym komisji został Adam Pawluś.

Przypomnijmy - dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Michał Burbelka złożył rezygnację na ręce starosty jasielskiego Adama Pawlusia. Wypowiedział stosunek pracy 31 grudnia 2020 r. Szpitalem będzie zarządzał do końca marca br.

Michał Burbelka był dyrektorem od 8 lat. Konkurs na dyrektora wygrał w styczniu 2013 roku. Sześć lat później wygrał kolejny konkurs. Obecna kadencja dyrektora miała trwać do kwietnia 2025 r.