Cztery gminy z powiatu jasielskiego znalazły się w gronie 27 samorządów województwa podkarpackiego, które mogą starać się o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na infrastrukturę turystyczną.
W powiecie jasielskim szanse na pozyskanie pieniędzy z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na infrastrukturę turystyczną mają gminy Dębowiec, Krempna, Nowy Żmigród i Osiek Jasielski. Tereny tych gmin są bardzo atrakcyjne turystycznie z pięknymi widokami Beskidu Niskiego, sąsiadujące z Magurskim Parkiem Narodowym.

Gminy Dębowiec, Krempna, Nowy Żmigród i Osiek Jasielski z szansami na dofinansowanie infrastruktury turystycznej
Rynek w Nowym Żmigrodzie.

O szczegółach naboru poinformowali podczas dzisiejszej, 21 stycznia, konferencji prasowej wojewoda podkarpacki Ewa Leniart i dyrektor Wydziału Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Krzysztof Sopel.

Gminy Dębowiec, Krempna, Nowy Żmigród i Osiek Jasielski z szansami na dofinansowanie infrastruktury turystycznej
Wojewoda Ewa Leniart i dyrektor Krzysztof Sopel podczas konferencji prasowej. Fot. PUW Rzeszów

Kwota wsparcia dla gmin górskich w skali kraju wynosi 1 miliard złotych. - Zachęcamy podkarpackie samorządy do składania wniosków i skorzystania z mechanizmu wsparcia. Dla gmin, które mają znaczenie turystyczne, środki te mogą być niezwykle istotne nie tylko z punktu widzenia zaspokojenia potrzeb mieszkańców, ale przede wszystkim dla rozwoju turystyki – podkreśliła wojewoda Ewa Leniart.

Gminy Dębowiec, Krempna, Nowy Żmigród i Osiek Jasielski z szansami na dofinansowanie infrastruktury turystycznej
XV-wieczny kościół Przemienienia Pańskiego w Osieku Jasielskim.

Gminy mogą się starać o finansowanie lub dofinansowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, a także infrastruktury komunalnej związanej z usługami turystycznymi, w szczególności budowy, rozbudowy, przebudowy lub modernizacji szlaków turystycznych pieszych, rowerowych, konnych, wodnych, narciarskich i turystyki zimowej, a także ich oznakowanie; placów, deptaków, promenad, parków, punktów widokowych; parkingów, wypożyczalni sprzętu rekreacyjnego; skansenów, muzeów, obiektów kultury regionalnej i innych atrakcji turystycznych; infrastruktury komunalnej koniecznej do rozwoju usług turystycznych, np. dróg, chodników, oczyszczalni ścieków itp.

Gminy Dębowiec, Krempna, Nowy Żmigród i Osiek Jasielski z szansami na dofinansowanie infrastruktury turystycznej
Bazylika mniejsza NMP z La Salette w Dębowcu.

W ramach funduszu mogą być pokrywane wydatki majątkowe, przy czym wsparcie finansowe nie może zostać przeznaczone na refundację wcześniej poniesionych wydatków.

Gminy Dębowiec, Krempna, Nowy Żmigród i Osiek Jasielski z szansami na dofinansowanie infrastruktury turystycznej
W Gminie Krempna jest m.in. wiele szlaków turystycznych

W przypadku, gdyby wnioski gmin przekroczyły wartość 1 mld zł, wsparcie ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu tak, aby kwota nie została przekroczona.

Gminy Dębowiec, Krempna, Nowy Żmigród i Osiek Jasielski z szansami na dofinansowanie infrastruktury turystycznej

Jednostki samorządu terytorialnego zainteresowane otrzymaniem dofinansowania mogą złożyć nie więcej niż jeden wniosek, który powinien zostać przekazany do wojewody podkarpackiego w nieprzekraczalnym terminie do 13 lutego 2021 r. O dofinansowanie należy występować w formie elektronicznej przy pomocy platformy ePUAP.