Ponad 90 funkcjonariuszy Bieszczadzkiego Oddziału SG uczestniczyło w 2020 roku w działaniach międzynarodowych. Mundurowi z Podkarpacia wspierają w codziennej służbie swoich odpowiedników z państw południa Europy, gdzie występuje największe zagrożenie nielegalną imigracją.
Funkcjonariusze z podkarpackich placówek SG już od wielu lat aktywnie uczestniczą w tych przedsięwzięciach. - Misje poza granicami kraju odbywają się zarówno w ramach umów międzypaństwowych (aktualnie w Republice Macedonii Północnej) jak i organizowane są przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej Frontex. Głównym celem działań jest zabezpieczenie zewnętrznej granicy UE przed nielegalną migracją. W tym celu udzielane jest wsparcie służbom granicznym poszczególnych państw. Na misjach funkcjonariusze SG pełnią służbę z polskich mundurach z emblematami określającymi działania. Zabierają ze sobą pełne wyposażenie, w tym m.in. sprzęt do wykrywania fałszywych dokumentów, broń, kamery termowizyjne oraz auta patrolowe, terenowe i tzw. pojazdy obserwacyjne - informuje chorąży sztabowy Piotr Zakielarz z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej

Strażnicy graniczni na misjach
Na granicy grecko - tureckiej.

W 2020 roku na misje zagraniczne trwające od czterech tygodni do ośmiu miesięcy wyjechało 92 strażników granicznych z Podkarpacia. - Zadania i pełniona funkcja są ściśle związane z doświadczeniem oraz wiedzą zdobytą w macierzystej placówce. Ponad sześćdziesięciu mundurowych było zaangażowanych bezpośrednio w patrolowanie granicy, głównie w Bułgarii, Grecji oraz na Węgrzech. W ramach umowy bilateralnej z Republiką Macedonii Północnej zabezpieczano granicę z Grecją - informuje Piotr Zakielarz.

Strażnicy graniczni na misjach
Na granicy grecko - tureckiej.

Podkarpaccy strażnicy graniczni byli też we Włoszech i w Hiszpanii, gdzie w roli specjalistów ds. przesłuchań ustalali kraje pochodzenia imigrantów. - Były też misje w roli ekspertów ds. wykrywania fałszywych dokumentów oraz skradzionych pojazdów. Oprócz funkcji wykonawczych coraz większa liczba strażników granicznych z Podkarpacia z powodzeniem pełni role dowódców i koordynatorów międzynarodowych zespołów uczestniczących w misjach Frontex - podkreśla Piotr Zakielarz.

Strażnicy graniczni na misjach
Na granicy węgiersko - serbskiej.

Na przejściach granicznych w Medyce i Korczowej zlokalizowane są tzw. punkty ogniskowe. Frontex deleguje tutaj ekspertów ze służb innych państw UE. W 2020 roku było to 25 strażników granicznych z dziewięciu państw. Główne specjalizacje delegowanych to wykrywanie fałszywych dokumentów oraz skradzionych pojazdów.