Gmina Nowy Żmigród otrzyma dofinansowanie w wysokości blisko 5,7 mln zł na budowę odnawialnych źródeł energii.
Zarząd Województwa Podkarpackiego 20 stycznia podjął decyzję o dofinansowaniu projektu pn. „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Nowy Żmigród”, w ramach osi priorytetowej III - Czysta energia, działania 3.1 Rozwój OZE.

Wartość całej inwestycji to ponad 9,2 mln złotych, z czego niespełna 5,7 mln (70 procent) stanowić będzie dotacja z unijnych funduszy, dzięki której realizacja zadania będzie możliwa.

Projekt obejmuje w gminie Nowy Żmigród 526 instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, w tym 299 instalacji fotowoltaicznych, 169 instalacji solarnych, 11 gruntowych pomp ciepła i 47 kotłów na biomasę.