Do końca kwietnia w urzędach skarbowych trzeba złożyć zeznania podatkowe. Jest to możliwość, by pomóc finansowo jasielskim organizacjom pozarządowym przekazując im 1 procent swojego podatku.
Poniżej przekazujemy wykaz jasielskich organizacji pozarządowych uprawnionych do otrzymania 1 proc. podatku. Nie znajdują się w nim jednak inicjatywy prywatnych osób, fundacji itp. organizacji. Świadomie przekazujmy 1 proc. naszego podatku, tak by trafił do naszego miasta.

Kogo wesprzeć 1 procentem podatku w Jaśle

Wykaz organizacji pożytku publicznego z Jasła, uprawnionych do pobierania 1 procenta podatku dochodowego od osób fizycznych:
- Fundacja im. Janusza Korczaka - KRS 0000064503
- Jasielski Klub Sportowy Czarni 1910 Jasło - KRS 0000122238
- Jasielskie Stowarzyszenie Miłośników Pojazdów Zabytkowych „Magneto” - KRS 0000462803
- Jasielskie Stowarzyszenie Sportowe – KRS 0000400306
- Jasielskie Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku - KRS 0000303858
- Osiedlowy Klub Sportowy „Sobniów” Jasło - KRS 0000116927
- Polski Instytut Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu - KRS 0000532081
- Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego - KRS 0000020568
- Stowarzyszenie Niepełnosprawnych i Przyjaciół „Mamy Nadzieję” - KRS 0000442715
- Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Podkarpacie” - KRS 0000036699
- Stowarzyszenie Oświatowo – Edukacyjne Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle - KRS 0000251764
- Towarzystwo Przyjaciół Szpitala Powiatowego w Jaśle - KRS 0000221669
- Uczniowski Klub Sportowy – Akademia Sportów Walki - Judo Jasło - KRS 0000403103
- Uczniowski Klub Sportowy „MOSiR” – KRS 0000222956

1 procent podatku dochodowego można przekazać również na organizacje ogólnopolskie lub regionalne, które mają swoje oddziały terenowe w Jaśle lub prowadzą działalność w Mieście Jaśle. Są to:
- Caritas Polska z/s w Warszawie – KRS 0000198645
- Chorągiew Podkarpacka Związku Harcerstwa Polskiego - KRS 0000296261
- Polski Czerwony Krzyż - KRS 0000225587
- Polski Komitet Pomocy Społecznej - KRS 0000041349
- Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki - KRS 0000037306
- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Podkarpacki Oddział Wojewódzki - KRS 0000011600
- Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - KRS 0000014409

Jeśli ktoś byłby zainteresowany działalnością ww. organizacji pożytku publicznego, może zapoznać się ze sprawozdaniami merytorycznymi, bilansami, rachunkami zysków i strat, które są opublikowane w bazie dostępnej pod adresem: https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/ (aby wyszukać organizację należy wpisać numer KRS). Pełna lista organizacji uprawnionych w 2021 roku do pobierania 1 procenta podatku jest dostępna pod adresem: https://www.niw.gov.pl/wp-content/uploads/2020/12/wykaz_OPP_uprawnionych_do_otrzymania_1_proc_-podatku_za_2020-rok_w_2021_roku.pdf

Jak przekazać swój 1 procent?
Aby skutecznie przekazać organizacjom pozarządowym 1 procent podatku dochodowego, w zeznaniu podatkowym PIT-37, strona czwarta, w rubryce „K”, poz. 132 należy wpisać numer KRS organizacji, w poz. 133 obliczoną kwotę, która nie może przekroczyć 1 procenta kwoty podatku dochodowego.