W uroczystość św. Józefa Sebastiana Pelczara, 19 stycznia br., patrona diecezji rzeszowskiej, bp Jan Wątroba uhonorował godnością kanonika (expositorium canonicale – EC i przywilejem rokiety i mantoletu – RM) 50 księży.
W tym gronie znaleźli się duchowni pracujący w parafiach powiatu jasielskiego. Uhonorowani zostali proboszczowie: w Krempnej - ks. Robert Bielecki, w Święcanach - ks. Krzysztof Biernacki, w Czeluśnicy - ks. Ryszard Brudzisz, w Sieklówce - ks. Roman Czenczek, w Harklowej - ks. Bogusław Grzywacz, w Zawadce Osieckiej - ks. Bogusław Hahn, w Osieku Jasielskim - ks. Bogusław Kellner, w Lisowie - ks. Bogdan Kloc, w Błażkowej - ks. Władysław Pykosz, w Bączalu Dolnym - ks. Piotr Sałek, w Osobnicy - ks. Krzysztof Szopa oraz w Bieździedzy - ks. Zbigniew Preizner.
Ponadto kanonikiem EC został proboszcz w Lutoryżu ks. Mariusz Fijałkiewicz, pochodzący z parafii w Nienaszowie, a kanonikiem RM - ks. Bogusław Babiarz, ekonom Diecezji Rzeszowskiej, pochodzący z parafii w Nowym Żmigrodzie.

Kanonicy expositorii canonicalis (EC) – 36 księży:
ks. Paweł Batory – dyrektor Muzeum Diecezjalnego
ks. Robert Bielecki – proboszcz w Krempnej
ks. Krzysztof Biernacki – proboszcz w Święcanach
ks. Rafał Brej – dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Wychowania w Lipinkach
ks. Ryszard Brudzisz – proboszcz w Czeluśnicy
ks. Łukasz Chmielewski – proboszcz w Rzeszowie – św. Jana Pawła II
ks. Piotr Ciuba – proboszcz w Ropczycach – Świętej Rodziny
ks. Michał Czeluśniak – proboszcz w Trzebownisku
ks. Roman Czenczek – proboszcz w Sieklówce
ks. Mariusz Fijałkiewicz – proboszcz w Lutoryżu
ks. Piotr Gnat – dyrektor Diecezjalnej Szkoły Nowej Ewangelizacji
ks. Marian Godek – kapelan szpitala MSWiA w Rzeszowie
ks. Bogusław Grzywacz – proboszcz w Harklowej
ks. Bogusław Hahn – proboszcz w Zawadce Osieckiej
ks. Bogdan Janik – proboszcz w Domatkowie
ks. Julian Jarząb – proboszcz w Strzyżowie – św. Józefa Sebastiana Pelczara
ks. Grzegorz Kamiński – proboszcz w Ropczycach – św. Anny
ks. Bogusław Kellner – proboszcz w Osieku Jasielskim
ks. Bogdan Kloc – proboszcz w Lisowie
ks. Krzysztof Kochanowicz – proboszcz w Siedliskach
ks. Daniel Nowak – dyrektor Wydziału Misyjnego Kurii Diecezjalnej
ks. Józef Opaliński – proboszcz w Zabierzowie
ks. Ryszard Pirga – proboszcz w Małej
ks. Piotr Potyrała – dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej
ks. Władysław Pykosz – proboszcz w Błażkowej
ks. Krzysztof Rusznica – proboszcz w Zaborowie
ks. Piotr Sałek – proboszcz w Bączalu Dolnym
ks. Paweł Samborski – proboszcz w Rzeszowie – Matki Bożej Pocieszenia
ks. Andrzej Sroka – proboszcz w Niechobrzu
ks. Wacław Stokłosa – proboszcz w Kamieniu – Matki Bożej Królowej Świata
ks. Marek Story – wicekanclerz Kurii Diecezjalnej
ks. Stanisław Szcząchor – proboszcz w Dąbrowej
ks. Stanisław Szeliga – proboszcz w Błędowej Zgłobieńskiej
ks. Krzysztof Szopa – proboszcz w Osobnicy
ks. Marek Winiarski – dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej
ks. Grzegorz Wojnar – proboszcz w Przybówce

Kanonicy z przywilejem rokiety i mantoletu (RM) – 14 księży:
ks. Bogusław Babiarz – ekonom Diecezji Rzeszowskiej
ks. Edward Brzana – proboszcz w Czarnej Sędziszowskiej
ks. Waldemar Dopart – proboszcz w Rzeszowie – św. Józefa (Staromieście)
ks. Czesław Goraj – proboszcz w Niebylcu
ks. Dariusz Gościmiński – proboszcz w Rzeszowie – Podwyższenia Krzyża Świętego
ks. Artur Grzęda – proboszcz w Połomii
ks. Stanisław Grzyb – proboszcz w Czudcu
ks. Stanisław Kogut – proboszcz w Gorlicach – św. Andrzeja Boboli
ks. Ludwik Krupa – proboszcz w Rzeszowie – św. Józefa (Zwięczyca)
ks. Janusz Kurasz – proboszcz w Bieczu – Bożego Ciała
ks. Ryszard Lis – proboszcz w Sędziszowie Małopolskim – Narodzenia NMP
ks. Mariusz Matuszewski – proboszcz w Rzeszowie – św. Rocha
ks. Zbigniew Preizner – proboszcz w Bieździedzy
ks. Artur Progorowicz – proboszcz w Ustrobnej

- Na poziomie diecezjalnym istnieją trzy możliwości wyróżnienia księży przez nadanie godności kanonika. Pierwszą grupą są księża z tytułem kanonika EC (łac. expositorium canonicale). Kanonicy EC noszą purpurowe lub amarantowe podbicie komży (na rękawach i w dolnej części) oraz pompon purpurowy lub amarantowy w birecie. Drugi rodzaj godności kanonickiej związany jest z przywilejem noszenia rokiety (rodzaj komży o węższych rękawach z purpurowym lub amarantowym podbiciem na rękawach i w dolnej części) i mantoletu (peleryna nakładana na komżę w kolorze czarnym, amarantowym lub purpurowym) – RM. Podobnie jak kanonicy EC, kanonicy RM noszą pompon purpurowy lub amarantowy w birecie. Tytuły kanoników EC i RM są tytułami honorowymi i nie wiążą się z żadnymi funkcjami w strukturze Kościoła - tłumaczy ks. Tomasz Nowak, rzecznik prasowy kurii diecezjalnej. - Trzeci rodzaj obejmuje kanoników – członków kapituły katedralnej i kapituł kolegiackich (w diecezji rzeszowskiej istnieje kapituła katedralna i 4 kapituły kolegiackie: biecka, jasielska, kolbuszowska i strzyżowska). Poszczególne kapituły mają swoje charakterystyczne stroje, którymi wyróżniają się od pozostałych duchownych. Strojem kanoników kapitulnych jest sutanna z obszywkami i guzikami koloru fioletowego, pas fioletowy, następnie rokieta, mucet (fioletowa pelerynka) lub mantolet oraz łańcuch z dystynktorium. Wszystkie godności nadane przez biskupa diecezjalnego obowiązują tylko w zarządzanej przez niego diecezji - dodał ks. Tomasz Nowak.

Od 2014 r., z inicjatywy papieża Franciszka, obowiązują nowe zasady przyznawania papieskich godności kościelnych. - Wcześniej papież mógł przyznać księżom tytuł prałata Jego Świątobliwości, kapelana Jego Świątobliwości (oficjalnie nie był prałatem, ale określano go tak w sposób zwyczajowy) oraz infułata (protonotariusza apostolskiego). Papież Franciszek pozostawił jedynie tytuł kapelana Jego Świątobliwości. Jednym z warunków jego przyznania jest ukończenie 65. roku życia - informuje ks. Tomasz Nowak. - Tytuł infułata nie został zniesiony całkowicie. Ze względów historycznych nadal przysługuje księżom, którzy pełnią funkcję proboszczów w wybranych bazylikach. W Polsce infułatami są np. kolejni proboszczowie Bazyliki Mariackiej w Krakowie.

Decyzja Franciszka dotyczy jedynie godności papieskich. Te, które przyznają biskupi diecezjalni nie zostały zlikwidowane.