Wśród laureatów Plastycznego Konkursu Biblijnego dla dzieci klas I - IV szkół podstawowych Diecezji Rzeszowskiej są uczniowie SP z Nowego Żmigrodu, Jasła, Umieszcza i Niepli.
Zakończył się Plastyczny Konkurs Biblijny dla uczniów klas I - IV szkół podstawowych Diecezji Rzeszowskiej zatytułowany„Zgromadzeni na świętej wieczerzy” na podstawie Ewangelii według św. Mateusza. Konkurs został zorganizowany przez Dzieło Biblijne w Diecezji Rzeszowskiej pod patronatem Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

W konkursie wzięło udział 167 uczniów z 21 szkół (najwięcej z ZS w Kamieniu – 26 dzieci, z SP w Nowym Żmigrodzie – 25 dzieci, z SP w Gnojnicy Woli – 16 dzieci). Posiadał dwa etapy: szkolny i diecezjalny. Do etapu diecezjalnego zostało nadesłanych 35 prac z grupy młodszej (klasy I – II) i 44 prace z grupy starszej (klasy III- IV).

Prace oceniała komisja konkursowa w składzie: ks. dr Paweł Batory – dyrektor Wydziału Architektury i Sztuki i Muzeum Diecezjalnego (przewodniczący), ks. dr Marek Dzik – moderator Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II w Diecezji Rzeszowskiej, Łukasz Baran – grafik, Łucja Jagieło – ceramik, s. mgr Barbara Koziana SSCJ – sekretarka Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej, mgr Agata Gajdek – nauczycielka.

W grupie młodszej 2. miejsce przyznano Barbarze Bajorek, uczennicy klasy I w SP w Nowym Żmigrodzie. W tej kategorii wyróżnione zostały prace Oliwii Topolskiej, również uczennicy klasy I SP w Nowym Żmigrodzie, Mai Przewoźnik (klasa I SP nr 2 w Jaśle) i Mai Fejklowicz (klasa II SP nr 2 w Jaśle). Na wystawę zakwalifikowano pracę Aleksandra Michalskiego, ucznia klasy I Niepublicznego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Umieszczu.

Uczniowie z powiatu jasielskiego laureatami Plastycznego Konkursu Biblijnego
Praca Barbary Bajorek z SP w Nowym Żmigrodzie.

W grupie starszej 2. miejsce zajęła Maja Maresz, uczennica klasy III SP w Nowym Żmigrodzie. W tej samej kategorii wiekowej na wystawę zakwalifikowano prace: Marii Gołębiewskiej - Bugno, uczennicy klasy III SP w Nowym Żmigrodzie; Karola Ziobrowskiego, ucznia klasy IV SP w Niepli oraz Nikoli Segin, uczennicy klasy IV Niepublicznego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Umieszczu.

Jak informuje ks. dr Marek Dzik, moderator Dzieła Biblijnego w Diecezji Rzeszowskiej, w związku z trudną sytuacją epidemiczną na razie nie jest planowane oficjalne wręczanie dyplomów i nagród. Jeśli nie ulegnie ona poprawie dyplomy zostaną przesłane do szkół pocztą. Przewidziana jest wystawa prac w Millenium Hall w Rzeszowie w najbliższym możliwym czasie.