W ramach ogólnopolskiej akcji pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”, jasielscy policjanci wraz z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie oraz przedstawicielem Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle spotkali się z dziećmi.
Mundurowi promowali konkurs plastyczno - filmowy oraz zasady bezpieczeństwa podczas zimowego wypoczynku. Zajęcia z dziećmi odbyły się w ramach wspólnych działań pod hasłem „Bezpieczniej zimą”.

Jasło. Policjanci i strażacy o bezpiecznym zimowym wypoczynku dzieci

W miniony czwartek, 28 stycznia, na placu zabaw w rejonie Szkoły Podstawowej nr 4 w Jaśle, dzieci miały okazję zapoznać się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w trakcie zabaw na śniegu. Zasady te przedstawili podkomisarz Jacek Siek i aspirant Jerzy Ossoliński z KWP w Rzeszowie, młodszy aspirant Barbara Pawłowska z KPP w Jaśle oraz brygadier Wacław Pasterczyk, rzecznik prasowy PSP w Jaśle.

Jasło. Policjanci i strażacy o bezpiecznym zimowym wypoczynku dzieci

Prelegenci podkreślali, aby do zabaw na świeżym powietrzu wybierać przede wszystkim miejsca bezpieczne, z dala od ruchliwych ulic czy skrzyżowań. Funkcjonariusze przestrzegali przed ślizganiem się na zamarzniętych zbiornikach wodnych. Ponadto omówili, jakie nieszczęśliwe wypadki oraz zagrożenia mogą zdarzyć się w domu lub na drodze. Jednocześnie zachęcali do noszenia elementów odblaskowych.

Jasło. Policjanci i strażacy o bezpiecznym zimowym wypoczynku dzieci

Policjanci ogłosili konkurs plastyczny pn. „Bezpiecznie zimą wypoczywamy – zasady znamy”. Spotkanie z dziećmi było okazją do ogłoszenia wyników i uhonorowania nagrodami laureatów. Tematyka prac konkursowych dotyczyła szeroko rozumianego bezpieczeństwa w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu młodego człowieka podczas zimowego wypoczynku.

Jasło. Policjanci i strażacy o bezpiecznym zimowym wypoczynku dzieci

Laureaci oraz osoby wyróżnione odebrały nagrody ufundowane przez Komendę Główną Policji oraz Ministerstwo Sprawiedliwości.