Komputery zakupione w ramach projektu „Zdalna Szkoła +” władze samorządowe Gminy Tarnowiec przekazały dyrektorom szkół.
W minioną środę, 27 stycznia, p.o. wójta Gminy Tarnowiec Miłosz Leszkiewicz przekazał dyrektorom szkół podstawowych oraz reprezentantom stowarzyszeń oświatowych prowadzących niepubliczne szkoły podstawowe 25 komputerów z oprogramowaniem. Gmina ubezpieczyła sprzęt komputerowy, który został zakupiony za 75 tysięcy złotych w ramach projektu grantowego „Zdalna Szkoła +”.

Komputery są przeznaczone dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+. Zgodnie z założeniami programowymi projektu, mają umożliwić wyrównywanie szans w dostępie do zdalnej edukacji. Po powrocie do nauczania w systemie tradycyjnym sprzęt zasili bazę edukacyjną szkół.

Program „ Zdalna Szkoła +” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej I „ Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działania 1.1 „ Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.