Zespół Pieśni i Tańca Jaślanie działający przy Gminnym Ośrodku Kultury wziął udział w dwóch konkursach kolędniczych.
W Kolbuszowej zespół przedstawił widowisko kolędnicze „Draby”, za które zdobył trzecią nagrodę.

Kolędnicze sukcesy „Jaślan”

Natomiast w Jastrzębi Jaślanie przedstawili obrzęd „Kolędnicy z gwiazdą”. Za zaprezentowane widowisko otrzymali drugą nagrodę.