Powstała koncepcja przebudowy drogi krajowej nr 73, która w przyszłości byłaby tzw. zachodnią obwodnicą Miasta Jasła i Gminy Jasło.
Koncepcja przewiduje przeniesienie drogi krajowej nr 73 na lewą stronę rzeki Wisłoki. Wtedy odcinek obecnej drogi krajowej nr 73 od Jasła do Zawadki Brzosteckiej stałby się drogą wojewódzką. Natomiast droga krajowa nr 73 przebiegałaby do drogi krajowej nr 28, stanowiąc tzw. zachodnią obwodnicę Miasta Jasła i Gminy Jasło.

Plany przebudowy drogi krajowej nr 73 w Jaśle

Starosta jasielski Adam Pawluś zwrócił się z prośbą do wicemarszałka województwa podkarpackiego Piotra Pilcha, o rozważenie w nowych zadaniach województwa przedłużenia o 1,5 km drogi nr 992 od obecnego odcinka przy rondzie Solidarności w Jaśle. Koncepcja zakłada utworzenie wiaduktu przy ul. Kazimierza Wielkiego w Jaśle i nowego mostu na rzece Wisłoce. Ta droga zostałaby włączona do węzła drogi nr 73, co umożliwiło by szybki dojazd przez Miasto Jasło i wjazd na drogę krajową nr 73 już po nowym śladzie.