Kluby sportowe w Gminie Skołyszyn otrzymały dotacje na działalność w 2021 roku z budżetu UG w Skołyszynie.
Samorząd Gminy Skołyszyn przyznał dotacje na działalność klubów sportowych w bieżącym roku.

Ludowy Klub Sportowy Skołyszyn otrzyma 70 tysięcy złotych, a Ludowy Klub Sportowy Standart Święcany - 40 tysięcy złotych z gminnej kasy.