Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega mieszkańców Podkarpacia przed wezbranymi rzekami, nawet z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.
Dyżurny synoptyk IMGW - PIB Aleksandra Chamerlińska – Kulka informuje, że wezbranie wody w rzekach z przekroczeniem stanów ostrzegawczych dotyczy zlewni Wisłoki, Sanu, Wisłoka, Strwiąża i Łęgu.

W związku ze spływem wód opadowo - roztopowych spodziewany jest dalszy wzrost poziomu wody miejscami do strefy stanów wysokich, a lokalnie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.