Zaledwie 633 osoby w powiecie jasielskim wyraziły chęć głosowania korespondencyjnego w zbliżających się wyborach prezydenckich 28 czerwca. Tyle wniosków wpłynęło do urzędów 10 gmin.
Najwięcej osób chce głosować za pośrednictwem Poczty Polskiej w mieście Jaśle - 210. Najmniej w gminie Krempna - tylko 5 osób.

W poszczególnych gminach powiatu jasielskiego liczba chętnych do głosowania korespondencyjnego przedstawia się następująco: miasto Jasło - 210, gmina Jasło - 90 osób, Brzyska - 62, Kołaczyce - 59, Skołyszyn - 57, Tarnowiec - 48, Nowy Żmigród - 46, Dębowiec - 30, Osiek Jasielski - 26, Krempna - 5.