Od 17 lutego br. Słowacja wprowadziła obowiązkową kwarantannę przy wjeździe do tego kraju.
U naszych południowych sąsiadów od 1 października 2020 r. do 19 marca 2021 r. obowiązuje stan nadzwyczajny na terytorium całej Słowacji.

Od dzisiaj, 15 lutego, strona słowacka wprowadziła wzmożone kontrole przestrzegania obowiązujących ograniczeń w swobodnym przemieszczaniu się po terytorium Słowacji, a w rejonach przygranicznych kontrole przestrzegania zasad wjazdu zza granicy. W związku z tym zamknięte dla ruchu osobowego i towarowego zostały polsko - słowackie przejścia graniczne: Radoszyce - Palota, Ożenna - Nižná Polianka, Muszynka - Kurov, Leluchów - Čirč, Szczawnica - Lesnica, Niedzica - Lysá nad Dunajcom, Łysa Polana - Tatranská Javorina, Chochołów - Suchá Hora, Winiarczykówka - Bobrov, Ujsoły - Novot'.

Natomiast od godz. 6:00 17 lutego br. obywatele polscy wjeżdżający do Republiki Słowackiej podlegają bezwzględnej kwarantannie w warunkach domowych lub państwowych ośrodkach izolacji na okres 14 dni, po uprzedniej obowiązkowej rejestracji na stronie internetowej: http://korona.gov.sk/ehranica. Z obowiązkowej kwarantanny zwolnieni są m.in. kierowcy transportu towarowego, służby zdrowia, zakładów pogrzebowych i autobusów, piloci i załogi statków powietrznych oraz maszyniści i obsługa transportu kolejowego po spełnieniu warunków wskazanych w aktualnym Zarządzeniu Urzędu Zdrowia Publicznego Republiki Słowackiej.

Tranzyt przez terytorium Republiki Słowackiej
Obywatele krajów Unii Europejskiej, w tym obywatele polscy, a także członkowie ich rodzin, mogą przejechać tranzytem do innego kraju UE przez terytorium Słowacji w ciągu 8 godzin bez zatrzymywania się, za wyjątkiem niezbędnego tankowanie paliwa na stacjach benzynowych. Nie jest wymagane posiadanie negatywnego testu na covid-19.