Dawna remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Krempnej zostanie wyremontowana z przeznaczeniem na klub - świetlicę dla seniorów.
17 lutego została podpisana została umowa pomiędzy Gminą Krempna a spółką cywilną GOR-BUD s.c. ze Strzeszyna koło Biecza na remont budynku dawnej remizy OSP w Krempnej z przeznaczeniem na świetlicę (klub) dla seniorów.

Remont zostanie przeprowadzony w ramach projektu pod nazwą „Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Krempnej na rzece Wisłoce” w ramach RPO WP na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VI. Spójność Przestrzenna i Społeczna Działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej.

Koszt wynosi 179 050,20 zł, w tym dotacja 85 procent przy wkładzie własnym gminy w wysokości 15 procent.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. jaslo365.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.