Tegoroczny Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem odbędzie się od 22 do 28 lutego. Lokalny punkt znajduje się w Jaśle przy ul. Kościuszki 30.
Każda osoba zainteresowana będzie mogła w tym czasie uzyskać bezpłatną poradę prawną i psychologiczną m.in. w sądach, prokuraturach, komendach policji, siedzibach prawniczych samorządów zawodowych czy organizacji pozarządowych w całym kraju.

W organizację obchodów, oprócz Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury Krajowej, włączają się również asystenci sędziów, referendarze, adwokaci, radcowie prawni, aplikanci, psycholodzy, kuratorzy sądowi i policjanci.

Coroczna organizacja obchodów „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, której celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem, wiąże się z obchodzonym 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw, które wprowadzono w Polsce ustawą z 12 lutego 2003 roku. Przepisy wskazują na potrzebę stałego monitorowania sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz działań na rzecz poprawy ich położenia. Podjęte działania mają skutkować uzyskaniem przez potrzebujących skutecznej pomocy.

Wsparcie będzie oferowane przez sieć ośrodków pomocy pokrzywdzonym, finansowaną ze środków Funduszu Sprawiedliwości, który podlega Ministrowi Sprawiedliwości. Zamieszczamy listę takich ośrodków oraz punktów lokalnych wraz z mapą ich lokalizacji: Lista punktów lokalnych i ośrodków udzielających pomocy pokrzywdzonym

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Jaśle znajduje się przy ul. Kościuszki 30. Całodobowy dyżur telefoniczny pełniony jest pod numerem 536 151 532 przez wszystkie dni w roku w tym w niedziele i święta. Dodatkowy nr tel. - infolinia 531 995 236.