Rada Miejska Jasła na ostatniej XLI sesji wyraziła zgodę na zawarcie porozumienia w sprawie udzielenia schronienia osobom tego pozbawionym z Gminy Tarnowiec.
Osoby te zostaną umieszczone w schronisku dla bezdomnych, prowadzonym na zlecenie Miasta Jasła przez Rzeszowskie Towarzystwo im. św. Brata Alberta w Jaśle.