Gmina Nowy Żmigród w ramach projektu "Zdalna szkoła" zakupiła 28 zestawów komputerowych oraz drukarkę. Sprzęt, który kosztował blisko 60 tysięcy złotych, został przekazany do szkół podstawowych.
Projekt pn. „Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020, pozwala wyposażyć w sprzęt komputerowy szkoły, które ze względu na koronawirusa z konieczności muszą prowadzić zajęcia na odległość. Przy wsparciu funduszy unijnych - za pośrednictwem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej - gminy wyposażają w sprzęt komputerowy szkoły, które udostępniają go potrzebującym uczniom i nauczycielom.

W gminie Nowy Żmigród za pozyskaną kwotę dofinansowania w wysokości 59 950 zł, kupiono 28 zestawów komputerowych polskiego producenta – firmy NTT System S.A. oraz drukarkę (urządzenie wielofunkcyjne). Sprzęt został przekazany do szkół podstawowych. Osoby, które nie posiadają zaplecza umożliwiającego im odbywanie zajęć na odległość będą mogły wystąpić do dyrektorów miejscowych placówek edukacyjnych o jego wypożyczenie. Komputery po ustaniu pandemii wrócą do szkół jako wyposażenie sal informatycznych.