W tym roku Miasto Jasło przeprowadza rekrutację do klas pierwszych szkół podstawowych na rok 2021/22 wyłącznie w formie elektronicznej.
Rodzice chcący zapisać swoje dziecko do wybranej szkoły muszą zalogować się na portalu rekrutacyjnym. Po zapoznaniu się z ofertą wszystkich dziewięciu placówek z miasta, wybierają tę, która najbardziej im odpowiada. Rekrutacja trwa od 1 do 26 marca.

Tegoroczna rekrutacja do szkół podstawowych prowadzona będzie po raz pierwszy przy wykorzystaniu elektronicznego systemu rekrutacyjnego. Zapisy odbywają się na stronie: https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/jaslo/ przy czym ważne jest, że w pierwszej kolejności do danej szkoły przyjmowane są dzieci zamieszkałe w jej obwodzie. Jeżeli rodzic nie zapisuje dziecka do szkoły obwodowej, wówczas wybiera trzy inne placówki w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej. W tym wypadku o przyjęciu decydować będzie liczba punktów uzyskana w rekrutacji. Szkoły (9 placówek) i ich obwody (nazwy ulic przynależnych do danego obwodu) znajdują się pod adresem: https://um_jaslo.bip.gov.pl/uchwaly-rmj-viii-kadencji/uchwala-nr-xii-101-2019-z-dnia-24-czerwca-2019-r.html

- Nabór elektroniczny prowadzimy w tym roku po raz pierwszy, stad też, jeżeli rodzice będą mieli jakiekolwiek wątpliwości i pytania w tym zakresie, prosimy o kontakt z wybraną placówką, bądź też z wydziałem oświaty naszego urzędu – mówi Elwira Musiałowicz-Czech, zastępca burmistrza Jasła.

Jasło. Rekrutacja do szkół podstawowych – tylko elektroniczna

Rekrutacja krok po kroku, czyli co należy zrobić:
- wejść na stronę: https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/jaslo/
- zalogować się
- zapoznać się z ofertą placówek
- wybrać szkołę
- wydrukować i podpisać wymagane dokumenty
- dostarczyć je do wybranej placówki

Kryteria dotyczące rekrutacji (jednolite dla całego Miasta Jasła):
- dziecko mieszka w Jaśle
- dziecko jest samotnie wychowywane przez rodzica lub jest objęte pieczą zastępczą
- rodzeństwo dziecka uczęszcza do wybieranej szkoły lub przedszkola, a w przypadku zespołu szkół do jednej z placówek wchodzących w jego skład
- miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców jest w Jaśle

W przypadku wolnych miejsc planowana jest rekrutacja uzupełniająca.