Dzisiaj, 25 lutego, Oddział ZUS w Rzeszowie zaprasza na dyżur telefoniczny, którego tematem będą nowe zasady rozliczenia podatku osób pobierających emerytury i renty.
Na przełomie stycznia i lutego Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę deklaracji podatkowych PIT za 2020 r. Trafią one do wszystkich, którzy w ubiegłym roku pobierali świadczenia z ZUS, np. emeryturę, rentę lub zasiłek.

Co ważne, w tym roku ZUS nie rozlicza świadczeniobiorców z nadpłatą podatku. Takie osoby otrzymają PIT 11A, a zwrot z tytułu nadpłaty podatku bezpośrednio z urzędu skarbowego. Zwrot nadpłaty nastąpi w ciągu 45 dni od złożenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej zeznania podatkowego. Jeśli świadczeniobiorca nie otrzymywał innych dochodów i nie korzysta z odliczeń, nie musi składać zeznania podatkowego PIT-37 lub PIT-36.

Dlatego warto skorzystać z dyżuru telefonicznego z ekspertami ZUS z Oddziału w Rzeszowie i dowiedzieć się więcej na ten temat. Podczas dyżuru wyjaśnią m.in.:
- kto otrzyma z ZUS PIT 11A, a kto PIT 40A,
- czy osoby, które otrzymają PIT 11A muszą rozliczyć się z urzędem skarbowym,
- kto musi samodzielnie rozliczyć się z urzędem skarbowym,
- zasady sporządzania i wysyłania przez ZUS PIT-ów po osobie zmarłej,
- zmiany w realizacji wniosków o niestosowanie zmniejszenia zaliczki na podatek.

Eksperci ZUS będą odpowiadać na pytania 25 lutego(czwartek) w godz. 10:00 - 11:30, pod numerem telefonu 17 858 61 85.