W dniach 22-28 lutego br. obchodzony jest Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Z tej racji w całym kraju każdy zainteresowany może uzyskać informacje w prokuraturach regionalnych, okręgowych i rejonowych o swoich uprawnieniach w postępowaniach przygotowawczych i sądowych.
Dzięki staraniom poseł Marii Kurowskiej w południowej części Województwa Podkarpackiego decyzją Ministra Sprawiedliwości utworzony został Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem.


Mogą zgłaszać się tam osoby pokrzywdzone przestępstwem, świadkowie przestępstw oraz im najbliżsi po nieodpłatną pomoc materialną, prawną i psychologiczną. Główna siedziba Okręgowego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem znajduje się w Sanoku przy ul. Mickiewicza 29. Natomiast Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem funkcjonuje w Jaśle przy ul. Kościuszki 30 (Dom Kultury Kolejarz) w poniedziałek godz. 14:00 – 19:00 i wtorek godz. 9:00 – 13:00.

Pomoc świadczona jest osobom pokrzywdzonym m.in. przemocą domową, przemocą fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, wypadkiem komunikacyjnym, przestępstwem na tle seksualnym, kradzieżą, oszustwem, pozbawieniem alimentów oraz świadkom przestępstw.

Więcej informacji można znaleźć na fanpage ośrodka, na plakatach i ulotkach oraz pod numerami telefonów: całodobowy dyżur telefoniczny - 536 151 532 i całodobowa infolinia 531 995 236.