Ponad 9 mln złotych – to wartość projektu, w ramach którego w gminie Nowy Żmigród zostaną zainstalowane nowoczesne urządzenia wykorzystujące energię odnawialną.
Inwestycja jest możliwa dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Dzisiaj, 25 lutego, została podpisana umowa, pod którą podpisy złożyli: wójt Gminy Nowy Żmigród Grzegorz Bara i skarbnik Elżbieta Piotrowska oraz marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl i wicemarszałek Piotr Pilch.

Gmina Nowy Żmigród. Ponad 9 milionów złotych na energię odnawialną
Podpisanie umowy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Od lewej Elżbieta Piotrowska, Piotr Pilch, władysław Ortyl i Grzegorz Bara. Fot. Michał Hubala/ UMWP


- Gratuluję władzom gminy pozyskania środków unijnych na tak ważną inwestycję. Cieszę się, że kolejna gmina dołącza do grona samorządów, które będą produkować czystą energię - powiedział marszałek Władysław Ortyl. - Cieszę się, że mogliśmy uroczyście podpisać tę umowę. Ważne jest rozpropagowanie naszego regionalnego programu, który wspiera takie inwestycje. Poprzez nowe instalacje działamy na rzecz ekologii na Podkarpaciu – dodał wicemarszałek Piotr Pilch.

Wójt Gminy Nowy Żmigród zapewniał, że mieszkańcy gminy czekali na tę inwestycję. - Bardzo się cieszymy, że będziemy mogli rozpocząć ten projekt. Ta inwestycja dotyczy jednej czwartej naszych mieszkańców. Wpłynie zarówno na poprawę jakości powietrza, ale także na zmniejszenie kosztów opłat za energię - powiedział wójt Grzegorz Bara.

Gmina Nowy Żmigród. Ponad 9 milionów złotych na energię odnawialną
Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl i wójt Gminy Nowy Żmigród Grzegorz Bara. Fot. Michał Hubala/ UMWP

W ramach projektu w gminie Nowy Żmigród powstanie 526 instalacji, w tym 299 instalacji fotowoltaicznych w indywidualnych gospodarstwach domowych o łącznej mocy 1071 kWp, 169 instalacji kolektorów słonecznych wytwarzających energię cieplną na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej w indywidualnych gospodarstwach domowych o łącznej mocy 554,84 kW, 11 instalacji gruntowych pomp ciepła wytwarzających energię cieplną na potrzeby ogrzewania w indywidualnych gospodarstwach domowych o łącznej mocy 107 kW, 47 instalacji kotłów na biomasę wytwarzających energię cieplną w indywidualnych gospodarstwach domowych o łącznej mocy 980 kW.

Dzięki realizacji projektu zwiększy się wielkość produkcji energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii na terenie gminy o 2 923,22 MWh, zaś dzięki redukcji zanieczyszczeń, w tym redukcji CO2 o 1214,68 tony na rok, ulegnie poprawie jakość powietrza atmosferycznego.

Wartość projektu ogółem to 9 235 855,42 zł, w tym dofinansowanie z EFRR: 5 692 879,79 zł. Projekt ma być zakończony do 31 marca 2023 roku.

Konkurs, w ramach którego wybrany został projekt Gminy Nowy Żmigród, prowadzony był w ramach III osi priorytetowej - Czysta energia, działania 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe. Inwestycja prowadzona w formule „projektów parasolowych” oznacza, że beneficjent przygotowuje, zleca i koordynuje wykonanie mikroinstalacji OZE, z których korzystać będą gospodarstwa domowe z terenu danej gminy. Umowy na tzw. projekty parasolowe zostały już podpisane z 43 podmiotami.

Ogółem w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na działanie 3.1 Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii przeznaczonych jest ponad 541 mln złotych. Z tego większość, bo aż 432 mln zł na projekty parasolowe.