Ppłk Sławomir Klekotka został nowym zastępcą komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. Zastąpił na tym stanowisku płk Józefa Burchałę, który odszedł na emeryturę.
Uroczyste przekazanie i objęcie obowiązków odbyło się 25 lutego w Przemyślu z udziałem gen. bryg. Jacka Bajgera, zastępcy komendanta głównego Straży Granicznej. Ze względu na obowiązujący reżim sanitarny, liczba osób biorących bezpośrednio udział w uroczystości była ograniczona. Funkcjonariusze mogli śledzić wydarzenie dzięki przekazowi on-line w formie wideokonferencji.

W dowód uznania dla odchodzącego na emeryturę pułkownika Józefa Burchały, generał brygady Jacek Bajger wręczył mu replikę szabli oficerskiej. Został również wyróżniony m.in. Złotą Odznaką Pamiątkową i Medalem 30-lecia BiOSG.

Komendant BiOSG gen. bryg. Robert Rogoz podziękował odchodzącemu na emeryturę pułkownikowi za wspólne lata służby, a nowemu zastępcy życzył wytrwałości w realizowaniu służbowych wyzwań oraz satysfakcji z osiąganych sukcesów.

W końcowej części apelu nastąpiło pożegnanie ze sztandarem, a dla upamiętnienia swojej służby w BiOSG płk Józef Burchała wpisał się do księgi pamiątkowej.

Nowy zastępca komendanta BiOSG

Pułkownik Józef Burchała rozpoczął służbę w 1999 roku na lotnisku w Rzeszowie – Jasionce. Następne 11 lat spędził na byłym przejściu granicznym w Barwinku ze Słowacją. W 2011 r. ponownie wrócił na lotnisko w Rzeszowie-Jasionce i pełnił tam służbę przez kolejne 4 lata dochodząc do stanowiska zastępcy komendanta tej Placówki SG. W 2015 r. został powołany na komendanta Placówki SG w Sanoku, następnie na naczelnika Wydziału Granicznego (2016 r.), a w 2019 roku został zastępcą komendanta Bieszczadzkiego Oddziału ds. granicznych.

Nowy zastępca komendanta BiOSG

Nowy zastępca komendanta BiOSG ppłk Sławomir Klekotka z mundurem jest związany od 1997 roku. Kolejne 20 lat pełnił służbę w Nadbużanskim Oddziale SG dochodząc do stanowiska zastępcy komendanta Placówki w Terespolu i komendanta Placówki SG w Kodniu. W 2018 roku został mianowany na stanowisko naczelnika Wydziału Służby Granicznej w Zarządzie Granicznym Komendy Głównej Straży Granicznej, a od ubiegłego roku pełnił służbę na stanowisku radcy w Zarządzie Granicznym KG SG. Przez wiele lat był ekspertem w ramach podzespołu do wykonywania prac związanych z budową, wdrażaniem i rozwojem centralnych systemów informatycznych Straży Granicznej oraz powołaniem Komitetu Sterującego nadzorującego prace tego zespołu.