Ze względu na panujące obostrzenia związane z epidemią koronawirusa przesunięte zostały terminy harmonogramu Jasielskiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok.
Termin naboru wniosków został przesunięty z 15 marca na 20 maja br., a zatwierdzenie zwycięskich w głosowaniu projektów i ich upublicznienia odbędzie się najpóźniej do 5 listopada br.