Jutro, 1 marca, przypada Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W tym roku będzie obchodzony po raz dziesiąty. Starosta jasielski Adam Pawluś zaapelował do osób, które chcą oddać cześć Niezłomnym, o indywidualne składanie kwiatów przed Pomnikiem Żołnierzy Wyklętych autorstwa Andrzeja Pityńskiego.
To święto tych, którzy po 1944 roku nie zgodzili się, by Polską rządziła władza komunistyczna. Mimo grożących im represji nie złożyli broni. Niejednokrotnie za tę postawę płacąc najwyższą cenę.

W 2011 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej dzień 1 marca ustanowił świętem państwowym, poświęconym żołnierzom zbrojnego podziemia antykomunistycznego, którzy nie zgadzali się, by podporządkować Polskę Związkowi Radzieckiemu i narzucić jej obywatelom ustrój komunistyczny.

W tym roku ze względu sytuację pandemiczną nie będzie tradycyjnych obchodów z udziałem mieszkańców Jasła. Starosta jasielski Adam Pawluś złoży kwiaty przed Pomnikiem Żołnierzy Wyklętych przy jasielskim „Ekonomiku” o godzinie 12:00. Starosta zachęca do uczczenia pamięci bohaterów indywidualnie i złożenie kwiatów przed pomnikiem.