Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Jasła na ostatniej XLI sesji ustaliła swój plan pracy na 2021 rok.
Komisja rewizyjna przeprowadzi w tym roku kontrole w siedmiu podmiotach. Kontrolowane będą kompleksowo za działalność w latach 2019-2020: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Wydział Gospodarki Komunalnej, Szkoła Podstawowa nr 7, Przedszkole Miejskie nr 1 oraz Zespół Szkół Miejskich nr 5.

Kontrola obejmie również Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (działalność w 2017 r.), a także Wydział Promocji Kultury Sportu i Turystyki w zakresie ochrony zabytków miejskich w latach 2019-2020.