Urząd Miasta Jasła ogłosił nabór dla osób, które chcą pracować od 13 lipca do 30 sierpnia br. jako trenerzy osiedlowi w zajęciach wakacyjnych z dziećmi.
W programie „Trener osiedlowy” chodzi o zagospodarowanie wolnego czasu dzieciom i młodzieży z terenu miasta Jasła podczas wakacji na następujących osiedlach: Sobniów - Górka Klasztorna, Mickiewicza, Śródmieście, Gamrat - Krajowice, Bryły - Kaczorowy, Rafineria - Gądki, Kopernika, Hankówka, Ulaszowice - Brzyszczki.

Trener osiedlowy w Jaśle

Do zadań trenera osiedlowego należeć będzie: organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z danego osiedla; dbanie o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży przebywającej na wytypowanym boisku, kontrolowanie stanu technicznego urządzeń i zgłaszanie usterek; dbanie o właściwe zachowanie, propagowanie zachowań „prawdziwego kibica” podczas zawodów; uczestniczenie w cyklicznych zajęciach profilaktycznych prowadzonych przez Straż Miejską w Jaśle i Komendę Powiatową Policji w Jaśle; kreowanie właściwych wzorców zachowań i postaw, w tym umiejętności zdrowego stylu życia, współpracy w grupie; współpraca z zarządami osiedli oraz dyrektorami szkół w zakresie realizacji programu; przestrzeganie procedur bezpieczeństwa ze względu na zagrożenie COVID-19 i regulaminu Programu „Trener Osiedlowy”.

Jak poinformowała Małgorzata Wójtowicz z Biura Rzecznika Prasowego Urzędu Miasta Jasła, osoby zainteresowane pracą powinny złożyć wymagane dokumenty do 30 czerwca. Szczegółowe informacje i wykaz niezbędnych dokumentów znajduje się pod linkiem: https://um.jaslo.pl/pl/nabor-na-trenerow-osiedlowych/. Więcej informacji uzyskać można również pod numerem telefonu 13 448 63 92.