Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Jaśle w reżimie sanitarnym i z zachowaniem środków bezpieczeństwa prowadzą zajęcia dla najmłodszych.
Trwająca epidemia koronawirusa wymusiła jednak zmiany w funkcjonowaniu komórki ds. profilaktyki szkolnej. Strażnicy odwiedzają tylko te placówki, które wyrażą wolę, by realizować programy profilaktyczne, związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem najmłodszych.

Straż Miejska w Jaśle. Z przedszkolakami o bezpiecznym internecie
Fot. Bajkowe Przedszkole w Jaśle

W ostatnim czasie na zaproszenie przeprowadzone zostały spotkania w dwóch placówkach oświatowych w Jaśle - w Przedszkolu Miejskim nr 9 oraz w Bajkowym Przedszkolu. Podczas zajęć zrealizowano tematy „Przedszkolak i bezpieczny komputer” oraz „Mały opiekun psa”.

Straż Miejska w Jaśle. Z przedszkolakami o bezpiecznym internecie
Fot. Bajkowe Przedszkole w Jaśle

W trakcie zajęć sporo było ćwiczeń, zabaw, ale także nauki. Były rozmaite zajęcia warsztatowe, scenki, w trakcie których dzieci w praktyce poznawały obowiązujące zasady, były multimedialne prezentacje. Dzieci miały też okazje obejrzeć serię bajek edukacyjnych, które zobrazowały niebezpieczeństwa czyhające w sieci. Podczas pogadanki dzieci same wymieniały niebezpieczne sytuacje, do których może dojść podczas korzystania z komputera. Nie zabrakło również głośnego czytania bajki „Bezpiecznie w mediach” z cyklu bezpieczne dzieciaki w ramach kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”. Na koniec spotkania wszystkie dzieci otrzymały obrazki tematyczne do pokolorowania.