1 marca to Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Obchody w Jaśle, ze względu na pandemię, miały skromny charakter. W symboliczny sposób uczczono pamięć Niezłomnych.
Na Starym Cmentarzu w Jaśle starosta jasielski Adam Pawluś i burmistrz Jasła Ryszard Pabian razem z reprezentacją Stowarzyszenia „Solidarni” zapalili znicze i odmówili modlitwy nad grobami osób związanych z powojennym podziemiem niepodległościowym, którzy nie pogodzili się z narzuconą Polsce przez Związek Radziecki władzą komunistyczną.

Jasło. W hołdzie Niezłomnym

Następnie złożono kwiaty i zapalono znicze w miejscach pamięci - przed Pomnikiem Żołnierzy Wyklętych, autorstwa Andrzeja Pityńskiego, przy placu Żwirki i Wigury oraz pod tablicą na budynku, gdzie w latach 1945 - 1949 mieścił się Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, gdzie więziono i torturowano żołnierzy Armii Krajowej i innych organizacji walczących o niepodległą Polskę.

Jasło. W hołdzie Niezłomnym

Hołd bohaterom, którzy nie ulegli wpływom Związku Radzieckiego, a pozostali wierni swoim ideałom i o nie walczyli, często płacąc za tę walkę wysoką cenę, oddali senator Alicja Zając, poseł Maria Kurowska, starosta jasielski Adam Pawluś i burmistrz Jasła Ryszard Pabian.

Jasło. W hołdzie Niezłomnym
Fot. Klub Konfederacji Jasło

Pamięć Niezłomnych uczcili także przedstawiciele Klubu Konfederacji Jasło, składając kwiaty przed Pomnikiem Żołnierzy Wyklętych przy placu Żwirki i Wigury.

Jasło. W hołdzie Niezłomnym

Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych odbyły się po raz dziesiąty. W 2011 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej dzień 1 marca ustanowił świętem państwowym, poświęconym żołnierzom zbrojnego podziemia antykomunistycznego, którzy nie zgadzali się, by podporządkować Polskę Związkowi Radzieckiemu i narzucić jej obywatelom ustrój komunistyczny.

Jasło. W hołdzie Niezłomnym

Święto przypada w rocznicę stracenia w 1951 roku siedmiu przywódców IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. Siedemdziesiąt lat temu, 1 marca 1951 r. w więzieniu przy Rakowieckiej w Warszawie, zostali zamordowani: pułkownik Łukasz Ciepliński, kapitan Józef Batory, kapitan Franciszek Błażej, porucznik Karol Chmiel, major Mieczysław Kawalec, kapitan Józef Rzepka i major Adam Lazarowicz „Klamra”, związany z Jasłem.

Jasło. W hołdzie Niezłomnym

Żołnierze Wyklęci związani z powiatem jasielskim: ks. Florian Zając, Adolf Kosiek „Józef”, Władysław Szewczyk „Sielski”, Roman Myśliwiec „Wrzos”, Stanisław Budziak „Wiktor”, Kazimierz Budziak „Cis”, Roman Myśliwiec „Bogdan”, Władysław Igielski „Grot”, Tadeusz Rzepa „Wiesław”, Władysław Rosół „Moryc”, Jan Sychta „Spokojny”, Marian Myśliwiec „Leszczyc”, Bronisław Szurlej, Józef Liszka, Józef Szymkowicz, Edward Brach „Kanarek”, Franciszek Ramut „Orlicz”, Kazimierz Myśliwiec „Szary”, Stefan Pilawski, Karol Żabiński „Edward”, Stanisław Żabiński, Kazimierz Grzywacz, Jan Kołodziej, Stanisław Cichoń, Bronisław Cichoń, Albin Filus, Władysław Grzywacz, Czesław Cichoń, Bronisław Smaś, Stanisław Opiela, Jan Skrzyszowski, Józef Pięta.

Jasło. W hołdzie Niezłomnym

Działacze Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”: Józef Modrzejewski „Lis”, Antoni Holik „Gazda”, Antoni Zawadzki „Teresa”, Eugeniusz Kiszczuk „Jaskólski”, Adam Droździewicz „Żbik”, o. Bolesław Nowakowski „Wit” (franciszkanin), Paweł Giebułtowski „Skiba”, Katarzyna Pec-Garbarz, Czesław Zegarowski, Roman Piątkiewicz, Zbigniew Paczosa, Edward Bożek „Maria”, Władysław Dąbek „Wanda”, Eugeniusz Niziołek, Witold Wójcik.

Jasło. W hołdzie Niezłomnym

Działacze Młodzieży Wielkiej Polski i innych organizacji antykomunistycznych: Franciszek Gorgosz, Ludwik Ochwat, Ludwik Gowin, Jerzy Patroś, Marian Skrzypek, Stanisław Skrzypek, Mieczysław Szetela, Tadeusz Wiśniewski, Władysław Szwaja, Zygmunt Waśko, Stanisław Gleń, Bronisław Pięta, Wojciech Najbar, Jan Siepietowski, Stanisław Wojdyła, ks. Stanisław Kułak.