Uczennice Szkół Podstawowych w Lisowie i Skołyszynie zostały laureatkami ekologicznego konkursu literackiego „Co drzewo widziało” zorganizowanego przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki.
Laureatkami konkursu literackiego „Co drzewo widziało”, zorganizowanego przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki, zostały Karolina Wszołek ze Szkoły Podstawowej w Lisowie oraz Lena Podkulska ze Szkoły Podstawowej w Skołyszynie.

Uczennice SP z Lisowa i Skołyszyna laureatkami konkursu

Nauczycielami laureatek są Ewa Podkulska i Urszula Czerwińska.

Uczennice SP z Lisowa i Skołyszyna laureatkami konkursu

Laureatkom pogratulowały władze samorządowe Gminy Skołyszyn. Podczas spotkania w Urzędzie Gminy w Skołyszynie, wójt Bogusław Kręcisz, przewodniczący Rady Gminy Skołyszyn Dariusz Łyszczarz, zastępca wójta Paweł Gutkowski, kierownik Biura Oświaty, Kultury i Sportu Krzysztof Lipiński oraz pracownik Związku Gmin Dorzecza Wisłoki Angelika Halibożek wręczyli uczennicom nagrody i wyróżnienia.