Uczennice Szkoły Podstawowej w Tarnowcu zostały laureatkami konkursu literackiego o tematyce ekologicznej „Co drzewo widziało”, organizowanego przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki.
Laureatkami konkursu zostały Dorota Sanocka i Olga Tomasik - uczennice Szkoły Podstawowej w Tarnowcu. Ich nauczycielami są Renata Filip i Anna Faber.

Nagrody i wyróżnienia laureatkom w imieniu wójta Gminy Tarnowiec wręczyła Agata Augustyn, sekretarz Gminy Tarnowiec w obecności pracownika Związku Gmin Dorzecza Wisłoki Angeliki Halibożek.

Konkurs literacki o tematyce ekologicznej „Co drzewo widziało” organizowany był przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki.