Samorząd Gminy Skołyszyn postanowił finansowo wesprzeć budowę planowanej linii kolejowej nr 166 z Dębicy do Jasła.
Rada Gminy Skołyszyn przyznała 40 tysięcy złotych na budowę linii kolejowej nr 166 Dębica - Jasło. To druga gmina, która zdecydowała się wesprzeć inwestycję. Wcześniej uczyniła to Gmina Miejsce Piastowe z powiatu krośnieńskiego, przeznaczając 50 tysięcy złotych.

Starosta jasielski Adam Pawluś w imieniu Zarządu Powiatu w Jaśle i własnym podziękował wójtowi Gminy Skołyszyn Bogusławowi Kręciszowi oraz Radzie Gminy Skołyszyn za okazane wsparcie.

Budowa linii kolejowej Dębica - Jasło była planowana już ponad 100 lat temu. Obecnie Starostwo Powiatowe w Jaśle zabiega o powstanie tej drogi żelaznej. Inwestycja ma szanse zostać zrealizowana przez samorząd Województwa Podkarpackiego w ramach Programu Kolej Plus. Linii Dębica - Jasło nadano oficjalnie numer 166 i wpisano do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym.

Projekt budowy linii kolejowej z Jasła do Dębicy znalazł się w drugim etapie programu Kolej Plus. Teraz samorządy mają 12 miesięcy na opracowanie wstępnego studium planistyczno - prognostycznego.

Powiat Jasielski zlecił już opracowanie koncepcji przebiegu linii kolejowej na odcinku 40 km, gdzie zlokalizowanych będzie 5 przepraw mostowych. Prędkość dla pociągów pośpiesznych osiągnie 160 km/h, a dla towarowych 120 km/h, z wyjątkiem odcinka końcowego w Mieście Jaśle (40 km/h).
Linia połączy Jasło, Kołaczyce, Brzyska, Błażkową, Brzostek, Pilzno i Dębicę oraz skróci przejazd z Jasła do Rzeszowa z 80 do 40 minut. Nowa linia umożliwi przejazd z Dębicy przez Pustków – Chmielów – Sandomierz – Stalową Wolę – Skarżysko. Może również stanowić alternatywę dla transportu na południe Europy przez Stróże – Nowy Sącz – Muszynę – Słowację.

Program Kolej Plus będzie realizowany do 2028 roku. Program jest wart 6,6 mld zł, w tym 5,6 mld zł stanowią środki budżetu państwa i około 1 mld środki jednostek samorządu terytorialnego.