Policjanci wspólnie z przedstawicielami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Żmigrodzie zainaugurowali wczoraj (4 marca) akcję profilaktyczną „Bądź rozważny na drodze”. Prowadzone działania są adresowane do kierujących pojazdami oraz niechronionych uczestników ruchu drogowego i mają na celu poprawę szeroko rozumianego bezpieczeństwa.
Wczoraj przed południem policjanci zajmujący się profilaktyką społeczną oraz funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Jaśle wraz z funkcjonariuszami Komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie oraz przedstawicielami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Żmigrodzie, zainaugurowali akcję profilaktyczną „Bądź rozważny na drodze”. Prowadzone działania skierowane są do niechronionych uczestników ruchu drogowego oraz do kierujących pojazdami. Wspólne działania mają na celu zwrócenie uwagi na najczęściej popełniane wykroczenia w ruchu drogowym, które w rezultacie mogą skutkować poważnymi zdarzeniami.

Profilaktyczna akcja policji Bądź rozważny na drodze

- Jasielscy policjanci codziennie podejmują czynności mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa na drogach. Reagują na przestępstwa popełniane przez kierujących oraz rażące wykroczenia, które są bezpośrednią przyczyną wypadków i kolizji. Angażują się także w różnego rodzaju profilaktyczne inicjatywy we współpracy z innymi podmiotami - podkreśla podkomisarz Piotr Wojtunik, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Jaśle.

Profilaktyczna akcja policji

- Dzięki wsparciu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Żmigrodzie na potrzeby działań zaprojektowane zostały ulotki informacyjne, które zawierają listę najczęściej popełnianych wykroczeń zarówno przez pieszych jak też kierujących pojazdami. Policjanci podczas wczorajszych działań w rejonie przejść dla pieszych przekazywali ulotki napotkanym osobom oraz kierującym w trakcie kontroli drogowej. Przypominali o najważniejszych zasadach bezpieczeństwa i przestrzeganiu przepisów ruchu drogowego - dodał oficer prasowy jasielskiej policji.

Mundurowi w najbliższych miesiącach podczas codziennej służby będą rozpowszechniać profilaktyczne materiały wśród wszystkich uczestników ruchu drogowego w całym powiecie jasielskim.