Wójt gminy Dębowiec Marcin Bolek przekazał dyrektorom ośmiu szkół 27 laptopów zakupionych za kwotę ponad 60 tysięcy złotych z grantu "Zdalna szkoła".
Gmina Dębowiec przystąpiła do projektu grantowego „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, z którego otrzymała dotację w wysokości 60 000 złotych. Dofinansowanie w 100 procentach wysokości projektu pochodzi ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu.
Program umożliwił Gminie Dębowiec zakup 27 laptopów na kwotę 60 442,20 zł, z przeznaczeniem dla najbardziej potrzebujących uczniów 8 szkół oraz nauczycieli. 12 maja wójt Marcin Bolek przekazał dyrektorom poszczególnych szkół laptopy, które trafią do najbardziej potrzebujących uczniów, nie mających możliwości zdalnego kształcenia, a także nauczycielom.

Komputery trafiły do szkół podstawowych w Dobryni, Duląbce, Łazach Dębowieckich i Zarzeczu oraz zespołów szkół w Woli Dębowieckiej, Cieklinie i Dębowcu, a także do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Foluszu. Po zakończeniu epidemii sprzęt wróci do szkół i będzie na ich wyposażeniu.