Inaczej niż zawsze obchodziła swoje święto Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Tarnowcu.
W tym roku szkolnym ze względu na zdalne nauczanie uczniom klas IV- VIII została zaproponowana przez Annę Faber i Edytę Koszyk akcja „Tadeusz Kościuszko nas uczy…” w dwóch wymiarach: konkursu plastycznego polegającego na zilustrowaniu hymnu szkoły oraz odśpiewaniu hymnu w warunkach nauczania zdalnego.

Chętni uczniowie wykonali prace plastyczne wybraną przez siebie techniką, przedstawiając za pomocą obrazu hymn szkoły. Prace zostały ocenione on - line przez jury w składzie: Urszula Boratyn, Maria Kotulak, Bartłomiej Smyka, Alicja Grasela, Anna Faber i Edyta Koszyk. Jury oceniając prace brało pod uwagę nie tylko wartość artystyczną, pomysłowość, ale nade wszystko spójność przekazu wyrażonego w pracy z tematem konkursu.

Pierwsze miejsca przyznano Małgorzacie Dłuskiej z klasy VI b i Jakubowi Żebrackiemu z klasy V b, II miejsce zajęła praca Małgorzaty Gadzały z klasy VII, a trzecie - Emili Rozpary z klasy IV. Ponadto jury wyróżniło Dawida Utylskiego i Wiktorię Śmietanę.
Laureaci konkursu otrzymali punkty dodatnie z zachowania i oceny z plastyki, a dyplomy i nagrody rzeczowe odbiorą w ostatnim tygodniu nauki szkolnej.

Akcję wsparł organizacyjnie Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu, gdzie uczniowie zaśpiewali hymn. Marta Kapała zebrała grupę młodzieży, rozśpiewała i nagrała ich występ w GOK. Ze względu na zagrożenie epidemiczne w nagraniu mogło wziąć udział tylko 12 uczniów. Hymn szkoły zaśpiewali: Viktoria Pawłowska, Natalia Kiszka, Gabriela Lepucka, Patrycja Wojdyła, Gabriela Klekot, Patrycja Klekot, Andrzej Jarecki, Anna Łuszcz, Małgorzata Dłuska, Amelia Bielańska, Julia Pawłowska i Szymon Szczygliński.

Słowa hymnu:
Wśród zielonych pagórków Beskidu
Gdzie bieleje wieżyca kościoła
Leży wieś najpiękniejsza w świecie
W sercu wioski zaś – nasza szkoła.

Refren:
Tu uczniowie biegną z radością
by się uczyć, bawić i wzruszać.
Duch patrona czuwa nad nami,
Generała, bohatera – Tadeusza.
Niechaj myśl przewodnia Hymnu, iż
Tadeusz Kościuszko nas uczy,
czym jest honor, uczciwość i praca.
Jak nadzieją, miłością i wiarą swoje życie stale wzbogacać.